Sari Somppi

311

Jag vill vara med och bidra till att vården och tryggheten utvecklas och förbättras och att man inom vården alltid utgår från dina behov och din livssituation. Det är oerhört viktigt att alla ska kunna lita på att få en trygg vård var man än bor. Jag kandiderar därför i det kommande välfärdsområdesvalet. Jag har både utbildning och arbetserfarenhet inom vård och säkerhet och jag vill vara din representant inom det nya välfärdsområdet.
Jag är utbildad politices magister inom utvecklingspsykologi. Jag har läst till kriminolog vid Malmö universitet samt till psykolog vid Umeå universitet. Idag går jag även en specialutbildning i rättspsykologi vid Åbo akademi. Jag har en lång och gedigen arbetserfarenhet inom åldringsvården samt även själv fungerat som närståendevårdare. Jag har arbetat som psykologisk handledare vid Vasa fängelse och idag arbetar jag som regiondirektör vid västra Finlands brottsofferjour.
Inom politiken är jag andra periodens stadsfullmäktigeledamot samt medlem i stadsstyrelsen. Jag är Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande sedan år 2020.
Det nya välfärdsområdet kommer att besluta om frågor som berör alla invånares vardag, så som social- och hälsovården. Jag ställer upp i välfärdsområdesvalet för att du skall kunna lita på att få en trygg vård oberoende var du än bor.

Namn: Sari Somppi
Födelseår: 1982
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Vasa
E-post: sari.somppi@gmail.com
www: https://sarisomppi.fi/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

Jag vill se större resurser för att motarbeta psykisk ohälsa, där jag ser stora utmaningar speciellt bland unga idag. Vårdgaranti på sju dagar bör införs och denna skall även omfatta terapi, eftersom köerna måste bli kortare för de som behöver hjälp. Vi behöver alltså investera i mentalvården i Österbotten. Ungdomar och barn är framtidens Finland, därför tycker jag det är av stor prioritet att satsa på denna grupp. Den psykiska ohälsan har konsekvenser för vårt samhälle men viktigast av allt har den konsekvenser för individen. Vi behöver utöka lågtröskeltjänsterna inom mentalvården med mer resurser. Därför behöver vi nu investera i mentalvården och sätta in resurser för våra ungdomar. Det förebyggande arbetet har stor betydelse eftersom, de förebyggande mentalvårdstjänsterna kan förebygga att problemen blir mer komplexa. Tyvärr kan kommunernas social- och hälsovård ej i dagsläget svara för ungdomars behov av mentalvård varefter köerna inom specialsjukvården växer.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

I det nya välfärdsområdet är det även viktigt att garantera trygga arbetsförhållanden för alla som arbetar inom vården, av vilka en majoritet är kvinnor. Välfärdsområdena har ett ansvar för att verkställa en jämställd arbets- och lönepolitik för sina anställda. Välfärdsområdet behöver årligen göra en kartläggning av kvinnor och mäns löner. Detta skall vara samma lön för samma arbete. Som arbetsgivare skall välfärdsområdena främja kombinationen av arbete och familjeliv.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Vi måste också trygga vården för seniorerna så att de tryggt kan bo som de själva väljer att bo, samtidigt som kvalitativa servicetjänster erbjuds i rätt tid. En högklassig äldreomsorg betyder att man själv kan påverka den egna situationen, såsom var och hur man vill bo. Ett tryggt boende tillsammans med sin livspartner är allas rättighet. Finland har en åldrande befolkning vilket gör att behovet av äldrevård blir allt större. Men tar vi egentligen hand om våra seniorer? Vården är mer än bara ekonomi, det är människor och värderingar. Vi behöver en förbättring. Jag har själv jobbat inom åldringsvården i 7 år och vet hur tungt jobbet är, både fysiskt och psykiskt. Vårdare behöver ha stor empati för patienterna. Det är inte ett lätt arbete speciellt de dagar som resurserna inte räcker till. Det ska vara möjligt att få en kvalitativ och tryggvård för seniorer, både i hemmet och på boenden. Vi behöver utveckla vårdtjänsterna för att seniorerna ska få en trygg vardag. Detta berör oss alla och vi har ett ansvar att utveckla och förbättra vården för våra seniorer. Det är viktigt att följa upp närståendevårdarnas välmående och att erbjuda tillräckliga stödtjänster som krävs för vården. Intervallvård och närståendevårdarnas ledighet måste tryggas.

Läs mer i vårt valprogram ›