Rasmus Lundén

646

"Svåra tider. Rasmus behövs"

I mig har ni en förnuftig, engagerad och pålitlig person med hjärtat med i alla lägen. Som nuvarande Esbobo, född och uppvuxen i Grankulla med somrarna tillbringade i Raseborg känner jag starkt för att i framtiden hitta de bästa lösningarna för hela områdets invånarskara, oberoende av hemadress.

Jag arbetar till vardags som projektkoordinator/fostrare inom tredje sektorn med långvarigt, förebyggande barnskyddsarbete, och har på så sätt ett specialkunnande när det gäller sociala servicen när det kommer till barn och unga samt deras vårdnadshavare.

Jag ställde 2021 upp i kommunalvalet i Esbo och påbörjade i augusti sedan mitt arbete som ledamot i nämnden "Svenska rum" i kommunen.

Namn: Rasmus Lundén
Födelseår: 1973
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Esbo
Titel: Projektkoordinator/Fostrare
E-post: rasmus.lunden.sfp@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Det är viktigt att vi fortsättningsvis tar hand om våra barn och ungas välmående på bästa möjliga sätt. Bla. så skall elevvården i skolorna, dvs skolhälsovårdare, skolkuratorer samt skolpsykologer fortsättningsvis vara just där var de behövs, dvs i skolorna. Barn och unga mår överlag sämre och pandemin har inte gjort saken bättre.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Hälsovården skall vara så lättillgänglig som möjligt för alla invånare i vårt välfärdsområde. Det skall vara möjligt att få service på våra båda nationella språk oberoende av var i området du bor. En digitalisering av tjänsterna är välkommet, och du skall digitalt kunna kontakta vården i icke brådskande ärenden. Detta skall dock inte innebära att möjligheten till att fysiskt kunna få vård vid behov försvinner.

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialvården

Socialvården är av stor betydelse för vårt samhälles allmänna välmående. Du skall smidigt kunna få hjälp på båda nationella språken när du är i behov av det.

Läs mer i vårt valprogram ›