Pia Tyyskä

481

"Närä dig- När du det behöver"

Jag är en 46-årig psykiatrisk sjuksköterska på YAMK. Min familj består av en man och 3 barn.

Jag jobbar just nu på serviceboende för äldre då jag vill att de äldre ska få en bra vård.

Som organisation är jag aktiv i svenskspråkiga organisationers verksamhet i Lahtis, Lahtis Segelsällskap och Kankuri Aid. Det är också mina hobbyer.

Namn: Pia Tyyskä
Födelseår: 1975
Välfärdsområde: Päijänne-Tavastland
Hemort: Lahti
Titel: Psykiatrinen sairaanhoitaja
E-post: pia.tyyska@gmail.com
Tel: 0402210836
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

sykisk hälsa och missbruksproblem bör erbjudas hjälp på alla nivåer inom vård och omsorg.

Tidiga insatser och förebyggande arbete måste fås att fungera.

Missbruksbehandling i friskvårdsområden bör baseras på fakta och forskning

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Primärvården ska vara nära dig när du behöver den.

Hälsobussar och digitala tjänster ska finnas tillgängliga och utnyttjas.

Vi behöver stärka vårdcentralernas resurser och förebygga de psykiska störningar som idag är en av våra folksjukdomar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Missbrukarvården

Jag vill att vi trappar upp den tidiga diagnostiken av minnesstörningar och har proaktiva riktade hembesök i alla kommuner.
Vi måste se till att vården ges i hemmet så att äldre får stödtjänster av hög kvalitet i tid och på lämpligt sätt.

Läs mer i vårt valprogram ›