Petra Lind

156

"Livet är lokalt, det ska också vården och omsorgen vara: Sakkunnig och trygg, nära dig i hela östra Nyland. "

Jag är positiv och energisk, 46 år gammal, ursprungligen från Borgå men sedan drygt två år bosatt i Askola. Jag har en bakgrund som lokaltidningsjournalist och halva mitt liv har jag skrivit om högt och lågt, på bredden och på djupet, och har åkt kors och tvärs i hela östra Nyland. Jag känner byar och bybor, men är samtidigt väl insatt i samhällets större skeenden. Som första periodens förtreoendevald i Askola har mitt samhälleliga intresse ökat ytterligare. Däremellan rastar jag hunden, idrottar, frossar i deckare och trivs med familjen.

Obunden  
Namn: Petra Lind
Födelseår: 1975
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Askola
Titel: kommunikationskoordinator
E-post: petra.lind@askola.fi

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Barn och unga, och med dem även familjer, formar en stor grupp östnylänningar, vars hälsa vi måste värna om. Psykisk ohälsa bland barn och unga har blivit allt vanligare, och där måste vi kunna garantera en snabb och professionell vård för att hindra att problemen eskalerar. Trycket på familjerna är också stort, och genom lågtröskelmottagningar, tillgängliga vårdtjänster och samarbete med tredje sektorn kan samhället erbjuda behövligt stöd.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

En av välfärdsamhällets stöttepelare är tillgången till hälsovård för alla. Östra Nylands välfärdsområde bör ha samma ansats, och det är viktigt att de företroendevalda jobbar för att vården också i fortsättningen ska finnas nära människorna. Det ska gå att få snabb, profesionell och trygg vård lokalt, vid de egna vårdcentralerna. Kretssjukhuset i Borgå är också viktigt. Jag vill också lyfta fram hälsofrämjande, preventiva åtgärder, som en given del av vården och omsorgen i östra Nyland.

Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

Räddningstjänsterna är väsentliga när det gäller att garantera östnylänningarnas väl och ve. Släcka bränder och rycka ut vid olyckor är den synligaste delen av arbetet, men viktigt att komma ihåg är att räddningsverkets personal även jobbar förebyggande. Också i framtiden måste det vikas resurser för preventivt arbete till exempel inom brandsäkerhet och första hjälp. Det är viktigt att personalresurseringen inom räddningstjänsterna inte naggas i kanterna, att arbetsredskapen är i skick och, i förlängningen, att regionens frivilliga brandkårer inte glöms bort: Det står för den ultralokala trygghetsfaktorn, som vi bör värna om också i framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›