Peter Rolin

659

"Ungdomsärenden och mental hälsa viktigt ! "

Magister i pedagogik, arbetar inom tredje sektorn med ärenden som tidigare nämnt.

Namn: Peter Rolin
Födelseår: 1968
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Espoo/Esbo
Titel: Toiminnanjohtaja/Verksamhetsledare/ Executive director