Peter Braskén

609

"Några viktiga saker: 1. Man bör även framledes kunna leva sitt liv på svenska här i det västligaste Nyland. 2. Specialsjukvården och därmed samarbetet med HUS bör från första början byggas in i välfärdsområdets struktur. Utan detta blir det nya torftigt. 3. Kontinuitet i vården måste betyda mera än ett datasystem dit allt samlats. "

Jag har gått i skola och skrivit studenten i Lahtis. Studerade till läkare i Åbo, fortsatte med specialisering, först till allmänkirurg och sedan bukkirurg. Jag disputerade även från Turun Yliopisto. Mitt under djupaste ekonomiska kris tog jag tjänst och flyttade till Västra Nyland. Detta efter 20 år i Åbo. Min syn på tillvaron speglar stor skepsis till huvudstadsregionen. Det finns fantastiska saker där men även mycket obefogad arrogans. Det gäller att hitta rätt och besluta rätt.
Mera: gift sedan 1978, 2 barn och 4 barnbarn.

Namn: Peter Braskén
Födelseår: 1954
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Raseborg, Ekenäs
Titel: Pensionerad kirurg/överläkare/ledande läkare

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Barn, unga och familjer:
Många barn är mycket svenskspråkiga. Detta bör beaktas. Detta ställer krav på både sociala sidan och det medicinska.

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

Specialsjukvården:
En av de centrala idéerna i vårdreformen är samarbete mellan primärvården och specialsjukvården. I Nyland har detta band rivits i.o.m. att HUS inte är en del av organisationen. Som ett av de första saker på agendan bör vara uppbyggande av samarbetet med HUS. I annat fall får vi endast ett torftigt bihang till nuvarande Esbo hvc.

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialvården

Socialvårmden:
Socialvården bör vara av bra standard. Utan detta belastas det övriga i onödig grad. Social- och hälsovården har blivit en industri där minuter, antal och euron väger mest. Ofta vet de som utför arbetet bäst, var det lönar sig att satsa tid och möda och var ett lättare grepp hinner till.

Läs mer i vårt valprogram ›