Patrik Karlsson

163

""Jag vill vara din starka röst i välfärdsområdet. Med min mångåriga erfarenhet från skolvärlden, tredje sektorn och som beslutsfattare vill jag fortsätta arbeta för en god social- och hälsovård för alla livsskeden.”"

Patrik Karlsson, 55 årig familjefar,
vicerektor, Ped.mag.
Förtroendeuppdrag:
Fullmäktigeledamot i Vanda
Medlem i social- och hälsovårdsnämnden i Vanda
Medlem i HUS nämnd för minoritetsspråk
Svenska kommittén i Vanda, ordförande
Folkhälsan i Östra Helsinge r.f., ordförande
Samfundet Folkhälsan, arbetande ledamot
Folktingsledamot

Namn: Patrik Karlsson
Födelseår: 1966
Välfärdsområde: Vanda och Kervo
Hemort: VANDA
Titel: Vicerektor, Ped.mag.
E-post: patrik.karlsson@vantaa.fi
Tel: 0407286447
Medlem i :

Viktiga politiska frågor