Patrik Björkman

133

"FÖR ETT FUNGERANDE VÄLFÄRDSOMRÅDE"

Ikä / Ålder 39
Yrittäjä / företagare
Kolmen lapsen isä / Tre barns pappa
LUOTTAMUSTOIMET PORVOO
FÖRTROENDEUPPGIFTER I BORGÅ:
Porvoon kaupunginvaltuutettu 2017–2021
Borgå stad fullmäktigeledamot 2017–2021
Kaupunginkehityslautakunnan jäsen 2017–2021
Stadsutvecklingsnämndens medlem 2017–2021
Kaupunginhallituksen varajäsen
Stadsstyrelsens ersättare 2017–202
Kokonhalli Oy Ab hallituksen puheenjohtaja 2017–2021
Kokonhallen Oy Ab styrelsens ordförande 2017–2021
Itä-Uudenmaan ajoharjoittelusäätiön hallituksen puheenjohtaja 2020–
Stiftelsen för östranylands körbana styrelsens ordförande 2020–
Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunnan puheenjohtaja 2020–
Ordförande för regionala räddningsnämnden i Östra Nyland 2020–
Porvoon Yrittäjä puheenjohtaja 2021–
Borgå Företagare ordförande 2021–
Itä Uudenmaan hyvinvointialueen poliittinen seurantaryhmä 2021–
Östra Nylands välfärdsområdes politiska uppföljningsgrupp 2021–

Namn: Patrik Björkman
Födelseår: 1982
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Borgå / Porvoo
Titel: Företagare / Yrittäjä
E-post: patte.bjorkman@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Räddningstjänster

Man bör garantera en tillräcklig finansiering för
räddningsväsendet. I östra Nyland finns områden
som bör behålla åtminstone samma nivå som nu
och personalens tillgänglighet måste tryggas nu
och i framtiden.
Avtalsbrandkårerna är väldigt viktiga för hela
räddningsverksamheten! Man kan inte minska på
deras finansiering eller utbildning, tvärtom borde
man öka och utveckla kunskapsnivån och lokalkännedomen hos dem

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Skolornas hälsovård, pyskologernas och kuratorernas omedelbara tillgänglighet är väsentligt.
Dessa tjänster är verkligt viktiga för skolbarnen och
familjerna. Att inte satsa på dessa, kostar området
mycket mera än då man får tjänsterna snabbt.
Mera resurser alltså.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Servicesedeln bör tas i bruk för att säkra snabb
och högklassig tillgång till vård. Servicesedeln gör
det möjligt för företagen att erbjuda tjänster åt
välfärdsområdet. Det är vikitgt att få vård i tid, det
må sedan vara fråga om hälsocentraltjänster eller
mentalvårdstjänster.
Företagen bör beaktas då man bygger upp
välfärsdområdet. Konkurrensutsättningarna och
upphandlingarna bör göras så, att även våra lokala
företag kan delta i dem.
Det är ekonomiskt mera fördelaktigt och viktigare för människornas välbefinnande att snabbt
komma till vården. Tjänsternas tillgänglighet och
snabbhet är A och O!

Läs mer i vårt valprogram ›