Otto Andersson

130

"Vården på svenska, närservicen och Borgå sjukhus framtid ska tryggas."

- Jag är 38  år gammal och jobbar som specialmedarbetare för SFP:s ministergrupp och
justitieminister Anna-Maja Henriksson.

- I augusti 2021 återvaldes jag till  stadsfullmäktigeordförande i Lovisa. Jag har varit medlem i stadsfullmäktige sedan 2013 och ordförande sedan 2017.

- Jag är också medlem i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts fullmäktige sedan 2017.

- Min militärgrad är löjtnant i reserven.

- På fritiden umgås jag helst med familj och vänner. Till mina fritidsintressen hör padel, matlagning och läsning.

Namn: Otto Andersson
Födelseår: 1983
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Lovisa
Titel: Specialmedarbetare för SFP:s ministergrupp
www: https://www.ottoandersson.fi

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

Den svenskspråkiga vården i Östra Nyland ska stärkas och närservicen i våra kommuner ska tryggas.

Den svenska servicen ska fungera bl.a. inom hemvården och den övriga äldrevården, i samband med olika socialtjänster, under läkarbesök, inom psykvården, vid familjerådgivningen samt i samband med skolkurator- och psykologsbesök. Att du ska få tala ditt modersmål då du behöver vård, är en helt central fråga för mig.

Vården bör finnas nära, oberoende var i Östra Nyland du bor. Det handlar i allra högsta grad om att hälsocentralen, rådgivningen och äldrevården även i fortsättningen ska finnas i våra kommuner.

Det nya välfärdsområdet bör också fördomsfritt utnyttja alla de möjligheter som den nya tekniken ger. I Östra Nyland borde vi därför på allvar överväga att ta i bruk en så kallad mobil hälsostation. Det här skulle betyda att hälsovårdstjänster regelbundet erbjuds nära människorna i hela regionen, också utanför kommuncentrumen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

Borgå sjukhus ska utvecklas, inte avvecklas.

Vårt gemensamma östnyländska sjukhus – Borgå sjukhus – ska erbjuda sjukvård mångsidigt på både svenska och finska.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Alla ska ha rätt till en trygg äldrevård, dygnet runt, på sitt eget modersmål

När du blir äldre ska du tryggt kunna bo kvar hemma så länge du vill. Men när du inte längre kan det, ska det finns det ett tryggt nytt boende för dig. Därför bör hemvården fungera och det bör finnas tillräckligt med platser inom olika stödboenden till ett rimligt pris.

Läs mer i vårt valprogram ›