Nina Wagner-Nyman

380

"Ett gott liv består av vård, omsorg, trygghet och delaktighet."

Jag är 51 år, hustru, mor till två vuxna barn, och arbetar som ansvarig handledare inom barnskyddet. Inom välfärdsområdet kommer vi att få skapa något helt nytt och då ska vi passa på att göra det ännu bättre. Vi ska ha ett servicenätverk som producerar lättilgänglig vård och omsorg baserat på alla invånares behov, rätt service på rätt sätt och rätt plats.

Namn: Nina Wagner-Nyman
Födelseår: 1970
Välfärdsområde: Mellersta Nyland
Hemort: Nurmijärvi
Titel: Socionom (högre YH), ansvarig handledare
E-post: ninawagnernyman@gmail.com

Viktiga politiska frågor