Mia West

322

"Vi börjar bygget från ett rent blad med ett klart mål: att alla ska få lika god vård. Det är intressant och samtidigt väldigt viktigt att de första invalda gör ett bra grundarbete. Jag ser på helheten i egenskap av vårdaren som även är politiker. "

37- årig sjukskötare och hälsovårdare som arbetar som vikarierande ansvarig sjukskötare på läkarmottagningen vid Malax- Korsnäs HVC.
Född och bosatt i Malax med sambo.

Namn: Mia West
Födelseår: 1984
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Malax
Titel: Sjukskötare och hälsovårdare
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Jag lyfter speciellt upp vikten av förebyggande vård.
Här ser jag en stor utvecklingspotential. Vi skulle kunna spara många liv och mycket lidande och samtidigt stora summor, genom att bygga upp den förebyggande vården. Politikern i mig vet att specialsjukvården är väldigt dyr. Som vårdare vill jag hitta lösningar för att mina medmänniskor ska få leva och må så bra som möjligt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

Med tidigare arbetserfarenhet från akutvården inom ambulansen vet jag hur viktigt det är att samarbetet mellan olika aktörer fungerar. Vi behöver tillräckligt med resurser för att i fortsättningen också kunna rädda liv och även ge en bra trygg och snabb vård.

Läs mer i vårt valprogram ›