Mi Adolfsson

643

En tillgänglig social- och hälsovård för alla. En förbättrad kontakt mellan mentalvården och unga. Ytterligare stöd till tjänster för personer med funktionsnedsättning.

Namn: Mi Adolfsson
Välfärdsområde: Egentliga Finland
Hemort: Pargas
Titel: Studerande
Medlem i :

Viktiga politiska frågor