Mats Brandt

3

"En fungerande vardag i livets alla skeden"

Jag är 55 år, utbildad agrolog och verksam som jordgubbs- och spannmålsodlare. Samhällsfrågor har alltid intresserat mig och det intresset har jag utövat i stadsfullmäktige i Karleby i 24 år. Som viceordförande i Möcs och Kiurus fullmäktige (2001-2017) och medlem i Soites styrelse (2017-2021) har jag aktivt följt med vårdpolitiken under en lång tidsperiod och fått goda insikter i vårdens uppbyggnad och utvecklingsmöjligheter.
Jag vill gärna vara med och utveckla det nya välfärdsområdet, jämlik och bästa möjliga vård, fungerande vårdkedjor på svenska och låg tröskel för samarbete söderut är viktiga frågor för mig

Namn: Mats Brandt
Födelseår: 1966
Välfärdsområde: Mellersta Österbotten
Hemort: Karleby
Titel: Agrolog
E-post: mats.brandt@kokkola.fi
Tel: +358400928238

Viktiga politiska frågor