Martin Heinrichs

625

"För att välfärdsområdena skall bli den succe´ som vi vill, krävs helt nya tag i hur vi attraherar tillräkligt med arbetskraft, hurudant vårt ledaskap är och hur vi samarbetar. Jag har erfarenhet av strategiarbete och implementering av den, förstår mig på ekonomi och servicemodeller och innehar en hel del bondförstånd. "

Jag är en nyss pensionerad ekonom och administrativ direktör som i mitt arbetsliv fokuserat på service, strategi och ledarskap.
Jag är far till två fullvuxna pojkar och Fafa till sex barnbarn. Vi bor i Mankans i Esbo med Marita. Jag tycker om alla sorters friluftsliv, stugliv och att resa. Jag är en aktiv rotarian.
Ställde upp i kommunalvalet och satsar nu på att bli invald i områdesfullmäktige.

Namn: Martin Heinrichs
Födelseår: 1955
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Esbo - Espoo
Titel: Adm.dir, Pensionär

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Det primära i hälsovården är primärhälsovården. Det är den vård som skall finnas NÄRA DIG. Vi måste kunna garantera en lätt tillgänglig vård för alla åldersgrupper. NÄRA DIG kan också betyda hälsobussar, goda förbindelser, digitala tjänster, nya tekniska hjälpmedel, nya typer av service...

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Vård och omsorg behövs enda från före födseln genom ungdomen till ålderdomen. För att säkra det behövs personal. Vi kan lösa personalbristen genom att förbättra ledarskapet, personalpolitiken, lönenivån och arbetsvälmåendet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Seniorerna skall kunna välja mellan många vårdformer beroende på det behov av vård och omsorg de har. Det är viktigt att de äldre skall kunna känna sig trygga med att de får vård nära sig.

Läs mer i vårt valprogram ›