Marja Mökö Forsen

266

"Tillgänglighet gynnar oss alla. Saavutettavuus sopii meille kaikille. "

Jag är 49 år gammal mångspråkig teckenspråkstolk och företagare, mamma till tre unga vuxna och skötare till tre katter. På fritiden handarbetar jag, träffar mina vänner och bygger olika saker. Och njuter av bastu.

Olen 49-vuotias monikielinen viittomakielen tulkki ja yrittäjä, kolmen aikuistuvan nuoren äiti ja kolmen kissan kodinhoitaja. Vapaa-aikani kuluu käsitöiden, ystävien ja erilaisten rakennusprojektien parissa. Ja nautin saunasta.

Namn: Marja Mökö Forsen
Födelseår: 1972
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Närpes
Titel: teckenspråkstolk, viittomakielen tulkki
E-post: marja.forsen@mokoma.fi
Tel: 040 72 51 708
www: https://sotetulkki.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Funktionshinderservice

Tillgänglighet i dess olika former, åt alla åldrar, åt personer som behöver olika service.
Saavutettavuus sen kaikissa muodoissa, kaikenikäisille, eri tavalla palveluja tarvitseville.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Ungdomar är framtidens beslutsfattare! Ungdomar får gärna synas och höras i politiken med sina idéer för serviceutvecklingen.

Nuoret ovat tulevaisuuden päätöksentekijöitä! Nuoret saisivat mielellään näkyä ja kuulua politiikassa, tuoda esille ideoitaan palveluiden kehittämiseksi.

Läs mer i vårt valprogram ›