Marika Törnqvist-Björklund

681

"En värdig vård med framtidstro."

Gift med två egna barn och ett bonusbarn. Alla vuxna. Gift med Harry och till familjen hör vår hund Saga och våra två katter. Är invald i fullmäktige första perioden och har som förtroende uppgifter; viceordförande i social- och hälsovårdsnämnden, medlem i bildningsnämndens svenska sektion, är ersättare i stadsstyrelsen, medlem i Västranylands sjukvårdsområdes styrelse, medlem i äldrerådet och handikapprådet.

Min käraste hobby är att vara på stugan i Kimito och där fixa allt vad som där tillhör.

Eftersom jag jobbat hela mitt liv med vård och nu är ledig från arbetslivet, är detta, att ställa upp i välfärdsområdesvalet ett sätt att ännu få jobba med frågor som engagerar mig. Jobba för de äldre, de funktionshindrade och de som mår psykiskt dåligt, jobba för deras välbefinnande och rätt till en värdig vård.

Namn: Marika Törnqvist-Björklund
Födelseår: 1959
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Ekenäs
Titel: Företagare
Tel: 0407544614
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Specialsjukvården

Vårt närsjukhus Raseborgs sjukhus utvecklas till ett sjukhus med stort kunnande och avdelningskapacitet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Vi behöver få mera dygnet runt-boendeplatser och intervallplatser. Det sköts alldeles för tungskötta klienter i hemmen.

Läs mer i vårt valprogram ›