Marie Bergman-Auvinen

605

"God vård och service i rätt tid, nära dej. Detta möjliggörs av en kunnig personal , som har goda arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter."

Jag har en lång arbetserfarenhet av sjukvården, började arbetskarriären på HUCS sjukhus , först som barnskötare, sedan sjukskötare och barnmorska. Sedan började jag arbeta inom den kommunala hälsovården, hemsjukvård, sjukskötarmottagning på hälsovårdscentral, och med mödra - och preventivrådgivning. Avslutade mitt kommunala arbete för 2 år sedan, de senaste 15 åren som avdelningsskötare.
Före pandemin hösten 2019 startade jag eget företag, med hemsjukvård och zonterapi mottagning. Zonterapi kompetens efter 3 års studier fick jag i februari 2021.
Aktiv i kommunalpolitiken sedan 1996 i Ingå kommun, fullmäktige och kommunstyrelse medlem. Grundtrygghetsnämndens ordförande nu andra perioden. HUS fullmäktige medlem sedan 2000.
Mor till 4, de 2 yngsta bor hemma. Barnens hobbyn hör till min fritid, och hinner själv med dans och yoga nån kväll i veckan

Namn: Marie Bergman-Auvinen
Födelseår: 1965
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Ingå
Titel: Specialsjukskötare, Zonterapeut, Företagare
E-post: mariebergmanauvinen@gmail.com
Tel: 0503363379
www: https://www.mariebergmanauvinen.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Primärhälsovården behöver mera resurser och nya arbetssätt.
Digitala tjänster och lågtröskeltjänster, tex. Chatt och elektronisk tidsbeställning.
Det finns mycket kunnande inom personalen, men behövs bättre utvecklingsmöjligheter för jämnlik fortbildning.
Vården skall påbörjas inom 1 vecka.
Patienten i centrum.
Vård och service skall finnas nära dej.
Förebyggande vården är en viktig del.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Trygghet i vardagen och meningsfull sysselsättning för de äldre.
Egen kontaktperson inom vården.
Servicesedlar om det är mera ändamålsenligt.
Förebyggande arbete med riktade hembesök.
Service och vård i hemmet tryggas.
Utveckla nya former av seniorboende.

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

Specialsjukvårdens poliklinik mottagningen delvis på hälsovårdscentraler, samarbete med primärhälsovården, patienten i centrum.
Patientdatajournal systemen bör utvecklas och sammanföras för att göra arbete smidigt.
Finansiering av forskningen är viktigt och får inte äventyras.

Läs mer i vårt valprogram ›