Maria Tokou

318

"Närservice, trygghet, avtal"

Jag jobbar som förvaltningssekreterare på Pedersöre kommun, är kommunalt förtroendevald i Kronoby kommun, fullmäktigeledamot i Österbottens landskapsförbund, partipolitiskt aktiv inom Sfp och Svensk Ungdom i Österbotten och på fritiden är jag engagerad inom föreningslivet som styrelsemedlem i Kronoby ungdomsförening och Svenska Österbottens Ungdomsförbund.

Kort sagt är jag en samhälleligt engagerad ung kvinna med många järn i elden. Nu önskar jag också få ge av min tid och mitt engagemang för att utveckla det nya välfärdsområdet och våra vårdtjänster.

Jag vill arbeta för:
- vård nära dig, även i glesbygden
- bevara och utveckla vår närservice
- samarbete mellan välfärdsområden för att trygga en jämlik och nära vård för alla inom vårt landskap
- fungerande vård på ditt modersmål, svenska eller finska
- trygghet inom vården
- ge de unga en röst i beslutsfattandet

Namn: Maria Tokou
Födelseår: 1995
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Kronoby
Titel: Förvaltningssekreterare
Medlem i :

Viktiga politiska frågor