Maria Palm

299

"Jag vill vara din kandidat och arbeta för: - En jämlik vård för alla i Österbotten - En vård som ser hela människan, dig och dina anhöriga - En trygg vård nära dig enligt dina behov - En vård som bejakar digitalisering - Nykarleby ska fortsätta att vara exempel på god integrering"

Jag bor i Nykarleby. Jag är återflyttare till Österbotten efter en längre tid i södra Finland och utomlands. Jag är mamma till tre vuxna barn, jag är gift sedan 33 år och jag jobbar som ekonomichef på Kredu - Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby sedan 2012. Mina egenskaper som problemlösare, kunnig, mänsklig och uthållig behövs både i mitt politiska och mitt professionella arbete. Jag tror på jämlikhet och mänsklighet.

Social- och hälsovård har varit ett av mina politiska intressen de senaste åren. Jag har varit medlem i Social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstad åren 2012-2021, medlem i Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige 2018-2021. Jag har varit stadsstyrelsens ordförande i Nykarleby åren 2015-2021. Jag har via mitt stadsstyrelseuppdrag varit medlem i styrgruppen för Österbottens välfärdsområde.

En integrerad social- och hälsovård är viktig för den framtida vård som varje finländare har rätt att erhålla. Integrering av social- och hälsovårdstjänster behövs för att vården ska se hela människan.

Namn: Maria Palm
Födelseår: 1963
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Nykarleby
Titel: Ekonomichef
E-post: mpalm@multi.fi
Tel: 0503789686