Marcus Suojoki

315

"Ingenting är så oklart som det självklara, eftersom ingen ens ifrågasätter det."

Jag är en samhällsengagerad nyfiken pensionär, som trivs med utmaningar.
I över 30 år har jag haft ledande befattningar inom industrin och har varit med om många olika sammanslagningar. Jag vet hur viktigt det är att få personalen med i förändringsprocessen och att organisationen kan omfatta de gemensamma målen för förändringen.
Efter min pensionering har jag engagerat mig i samhällspolitiska uppdrag, som har gett mig en bättre insikt och förståelse över samhällets olika sidor.
I Jakobstadsregionens social- och hälsovårdsnämnd har jag varit medlem sedan starten 2010 och fungerat som dess ordförande i två perioder (ordförandeskapet cirkulerar mellan de ingående kommunerna) och nu som viceordförande. Jag är också medlem I Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige.
Jag har varit medlem i styrelsen för Österbottens förbund, medlem i Folktingets socialutskott och varit aktiv i såväl i Sfp krets styrelse i Österbotten samt Sfp fullmäktige på riksnivå. I Jakobstads fullmäktige har jag suttit i två perioder och varit ordförande för Sfp centrumavdelning i Jakobstad.
Jag är gift med Anneli sedan 51 år och vi har två döttrar som bor med sina familjer i Norge respektive Tyskland. Guldkanten i vårt liv är barnbarnen Mikko och Elina i Tyskland samt Jonathan och Alva i Norge.
Fyra månader i året är vi mer eller mindre Nykarlebybor där vi tillbringar somrarna på vårt sommarställe i Vexala. Våra barnbarn brukar inte säga att de reser till Finland när de kommer på somrarna, utan att de ska till Vexala.

Namn: Marcus Suojoki
Födelseår: 1948
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Jakobstad
Titel: DI, MBA
E-post: marcus.suojoki@multi.fi
Tel: 0405852346

Viktiga politiska frågor

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ska vara nära dig, där man ser den äldre som en individ och inte som en homogen grupp. I Österbotten finns många aktörer, både offentliga, privata och tredje sektorn, och alla behövs. Alla beslut som ska fattas har endast ett mål: en god och mänsklig äldreomsorg med verklig livskvalitet i vardagen. Det är synnerligen viktigt att använda befintliga resurser så ändamålsenligt som möjligt och styra vårdinsatserna på rätt nivå. Hemvården måste ytterligare förstärkas för att ge den trygghet och vård som de äldre är i behov av för att kunna bo i sina egna hem ifall så önskas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Primärhälsovården är en av grundpelarna i vår välfärd, där närheten till service är av stor betydelse. Våra hälsovårdscentraler i landskapet ska ha tillräcklig storlek för att kunna ge adekvat vård och omsorg till våra innevånare och samtidigt vara en trygg och inspirerande arbetsplats för våra anställda.

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

Ett välmående Österbotten är förtjänt av en högklassig specialsjukvård där kvalitén är på topp.
Vi har mycket goda erfarenheter av att specialister från Centralsjukhuset har mottagning på Malmska sjukhuset, och detta bör utvecklas vidare. Alla förutsättningar finns nu när samtliga enheter kommer att vara under en och samma ledning.

Läs mer i vårt valprogram ›