Magnus Björkgren

2

"Välfärdsområdets ekonomiska resurser bör förvaltas effektivt med fokus på hälsa och ett självständigt liv. "

Doktor i hälsoekonomi med trettio års erfarenhet inom forskning och utveckling både nationellt och internationellt. Jobbar som företagare, styrelseordförande och konsult inom hälsovård och teknologi. Till familjen hör fru, barn och barnbarn. Har en passion för innovationer, mentorskap och musik.

Besluten i det nya välfärdsområdet måste vara förankrade i mätbar kunskap med individen i centrum. Inom Soite bör vi gemensamt sträva till att området hör till de bästa i landet. En stark tvåspråkig service stärker välfärdsområdets konkurrenskraft.

Namn: Magnus Björkgren
Födelseår: 1964
Välfärdsområde: Mellersta Österbotten
Hemort: Karleby
Titel: Doktor i hälsoekonomi
E-post: mabjorkgren@gmail.com

Viktiga politiska frågor