Lisbeth Fagerström

264

"Högklassig och lätt tillgänglig vård med människan i centrum. Ett välfungerande välfärdsområde i Österbotten bygger på tre hörnstenar: kompetent och välmående personal, ett gott ledarskap och ekonomisk hållbarhet."

Till min grundutbildning är jag sjukskötare, doktor i hälsovetenskaper och jobbar nu som professor i vårdvetenskap. Har lång erfarenhet av ledarskap från specialsjukvården och från högre utbildning, både i Finland, Sverige och Norge. Mitt jobb består av utbildning av experter för hälsovården och vårdvetenskaplig forskning med fokus på bl a vårdpersonal resursering, utveckling av klinisk kompetens samt äldrevården. Har lång erfarenhet av styrelsearbete bl a från Folkhälsan och professionella organisationer. Jag är gift, har tre vuxna barn och fyra barnbarn, hunden Pumba - som alla ger mig livsenergi och mening i livet. Mina fritidsintressen är gymet, villa-livet inklusive trädgården, böcker, handarbete och att umgås med goda vänner.

Namn: Lisbeth Fagerström
Födelseår: 1960
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Vasa
Titel: Professor
E-post: fagerstromlisbeth@gmail.com
Tel: +358-414331097

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Primärhälsovården är grunden och en viktig hörnsten i ett välfungerande välfärdsområde. Tillgången till hälsovårdstjänster, vård och behandling i primärhälsovården ska vara 'nära dig'. Lätt tillgängliga och personcentrerade tjänster som möter hela mänskan, då hälsan sviktar. En motiverad och kompetent vårdpersonal är nyckeln till vård och behandling av hög kvalitet. Tillgången till kompetens vårdpersonal är en ödesfråga. Lönejusteringar är därför ett måste för välfärdsområdena i Finland. Ledarskap som motiverar och erbjuder kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling kan motverka personalbristen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Vård och omsorg av äldre personer har inte prioriterats tillräckligt i Finland. Detta påstående grundar sig på egna erfarenheter från både utbildning och forskning i eget land men också från Sverige och Norge. Jag vill jobba för en värdig och högklassig äldrevård präglad av delaktighet, omsorg och omtanke. Tillräckliga vårdpersonal resurser och kompetens i äldrevård är grundförutsättningar för en god äldrevård. En modell med egen sjukskötare med både medicinsk och omvårdnadskompetens kan underlätta bristen på läkare i äldrevården. Det är nästan aldrig för sent med hälsofrämjande och förebyggande insatser och att stöda äldres egenvård. Att kunna bo hemma är viktigt, men också att uppleva gemenskap och samhörighet. Men då eget boende inte längre är möjligt bör målet vara trivsel och ett meningsfullt liv även på ett tryggt äldreboende, som också bör inkludera en patientsäker vård och behandling.

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

Tillgången till specialsjukvården kommer fortsättningsvis att vara en viktig hörnsten i välfärdsområdet. Efter nästan 20 år av arbetserfarenhet från specialsjukvården inklusive forskning så har jag insett hur komplex sjukhus världen är. Kostnadsuppföljningen, styrningen av verksamheten och ledarskapet är stora utmaningar. Trots detta har vi idag överlag en högklassig specialsjukvård. Men det finns underprioriterade områden och effektiviteten, kvaliteten och patientsäkerheten kunde förbättras genom bättre samarbete och teamarbete där patienten är i centrum.

Läs mer i vårt valprogram ›