Leif Wirtanen

691

"Trygg och god vård oberoende av vem man är eller var man bor."

Jag är en man i mina bästa år med rötterna stadigt i Västra Nyland.

Namn: Leif Wirtanen
Födelseår: 1969
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Lojo
Titel: TkD, Enhetschef

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Allt flera unga mår dåligt i dag. Det är oroväckande och måste tas i beaktande på fullaste allvar då vi bygger vårt nya välfärdsområde.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Vi har även ett stigande antal seniorer, med mycket varierande behov av vård. Även för dem är det viktigt bli bemötta med sitt modersmål.

Läs mer i vårt valprogram ›