Laura Günsberg-Sandström

146

"Hållbar förebyggande hälsovård åt alla oberoende status och ålder!"

Trebarnsmamma från södra Sibbo. Jobbar i ett lokalt byggföretag. Utåtriktad och trivs bland människor. Får energi och kraft från frivillig arbete och föreningsliv!

Namn: Laura Günsberg-Sandström
Födelseår: 1978
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Sibbo
Titel: Tradenom
E-post: lauraguns78@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Barn och unga och det förebyggande arbete vi behöver göra för deras välmående är ett av det viktigaste områden vi behöver koncentrera oss på

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialvården

Det finns mycket psykisk ohälsa i samhället för tillfället som ”inte hör till någons område” det behöver vi ändra på!

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

Specialsjukvården behöver bli mera tillgänglig för flera personer. Det borde vara lättare att få specialiserad vård!

Läs mer i vårt valprogram ›