Kjell Wennström

657

"Min vision är att det i skapas en genuint tvåspråkig välfärdsenhet, med mottagning i alla tvåspråkiga kommuner, som både visar att den vill och betjänar på båda språken svenska och finska. "

Jag är en egensinnig Åbobo sedan snart 50 år, med rötterna i den Åländska skärgården och ingift i den Åboländska skärgården, vilket gör att jag känner Åbolänningarnas behov, både de svenskspråkiga stadsbornas som skärgårdsbornas dagliga liv och förutsättningar.
Jag har hela mitt liv varit en föreningsmänniska vilket gör att jag förstår behovet av team-arbete – en förutsättning att få resultat till stånd.

Namn: Kjell Wennström
Födelseår: 1952
Välfärdsområde: Egentliga Finland
Hemort: Åbo
Titel: Seniorföretagare
E-post: kjell.wennstrom@sfp.fi
Tel: +358 (0) 400 521 430
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

I detta skede av vårdreformen är det ytterst viktigt att det organiseras sådana omsorgs- och vårdstrukturer som kan ge oss jämlik och kvalitativ service och tjänster på svenska.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ska ordnas som närservice - närservice minskar behovet av resor och transporter. Servicen och vården i hemmet ska tryggas så att den äldre får tjänster av god kvalitet, i rätt tid och i rätt form på sitt eget språk Alla äldre ska erbjuds olika former av trygga boenden, då man inte längre klarar av att bo hemma.

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialvården

All basservice ska finnas nära dig, en välfärdsmottagning ska finnas i varje kommun. Alla ska få hjälp nära dig utan att bollas runt mellan olika luckor.
FPA-taxin ska fungera och ordnas så att den beaktar de individuella behoven.

Läs mer i vårt valprogram ›