Kaj Lindqvist

159

"Regeringens löften om god kvalitet och bättre social- och hälsovårdstjänster måste infrias. Detta kräver tillräcklig statlig finansiering både inom sote och räddningsväsendet. "

Kommunstyrelsens ordförande i Sibbo.
Pensionär och tidigare arbetat på Finlands Kommunförbund.
Utbildning: socionom och pol.kand

Namn: Kaj Lindqvist
Födelseår: 1953
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Sibbo - Sipoo
Titel: Kommunstyrelsens ordförande, pensionär, pol.kand
E-post: kaj.lindqvist@sipoo.fi
Tel: +358500703116
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Jag vill arbeta för
- att det ska finnas tillgång till lättillgängliga hälso- och sjukvårdstjänster i alla kommuner
- att Sibbo ska ha hälsocentraler både i Nickby och Söderkulla också i framtiden
- att närservicen och rådgivningsverksamheten fungerar och utvecklas
- att privata läkar-, tandläkar- och övriga tjänster är ett alternativ, t.ex. genom servicesedlar
- samarbete mellan kommunen och välfärdsområdet bl.a. i förebyggande åtgärder
- att välfärdsområdet är en attraktiv arbetsgivare

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Jag vill arbeta för
- ett system med egenläkare och egen sjukskötare för seniorer
- att närservicen såsom hemvården och hemsjukvården fungerar och utvecklas
- flera servicebostäder för att täcka behovet
- samarbete med tredje sektorn såsom Servicehusstiftelsen och att privata tjänster också är ett alternativ t.ex. genom servicesedlar
- att förebyggande hembesök görs

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

Jag vill arbeta för
- att specialsjukvårdens nuvarande goda nivå bibehålls, både inom HNS och Borgå sjukhus

I substansfrågor litar ja på personalen och de sakkunniga.

Läs mer i vårt valprogram ›