Julia Ståhle

675

"Att satsa på den förebyggande vården och på unga, är att ta hand om vår framtid. "

Jag är 24 år gammal, studerar statskunskap med förvaltning på Helsingfors universitet och är förbundsstyrelsemedlem i Svensk Ungdom. Jag är också suppleant i ungdomssektionen i Esbo. Förutom mina studier och mitt engagemang inom politiken är jag framför allt ensamstående förälder till min 3-åriga son.

I Västra Nylands välfärdsområde vill jag arbeta för lättillgänglig och högkvalitativ vård på de båda inhemska språken. Den förebyggande vården ska prioriteras och det multiprofessionella samarbetet mellan olika aktörer ska utvecklas.

Namn: Julia Ståhle
Födelseår: 1997
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Esbo
Titel: politices kandidat
Medlem i :