Johan Söderberg

190

"Erfaren, kunnig och engagerad i frågor som berör interkommunalt samarbete vilket välfärdsområdet Östra Nyland verkligen är. Kunnig också i kommunalförvaltning och ekonomi vilket nu behövs!"

Nybliven pensionär, ekonomisk högskoleutbildning och lång erfqarenhet av kommunalförvaltning och ekonomi,

Namn: Johan Söderberg
Födelseår: 1952
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Borgå
Titel: Dipl.ekon, direktör, pens
E-post: johan.soderbergs@yahoo.fi
Tel: +358405817552

Viktiga politiska frågor

Räddningstjänster

Resurserna för räddningstjänsterna bör ökas för att motsvara välfärdsområdets höga risknivå.

Läs mer i vårt valprogram ›