Johan Bardy

109

"Rösta på erfarenhet och kunskap till ditt förfogande för att skapa och behålla välfärds- och räddningstjänsterna nära dig"

Jag har inför pensioneringen flyttat tillbaka till min födelse- och skolstad Kotka. Jag representerar SFP både i stadsfullmäktige och stadsstyrelsen och numera också som kretsordförande för partiets Samkrets. Vi står inför ett historiskt val. Jag vill gärna delta i uppbyggnaden välfärdsområdesförvaltningen och räddningstjänsterna i Kymmenedalen nära dig.

Namn: Johan Bardy
Födelseår: 1954
Välfärdsområde: Kymmenedalen
Hemort: Kotka
Titel: advokat
E-post: johan@bardy.fi
Tel: +358400486060

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Jag vill att alla skall få en jämlik tillgång till hälso- och välfärdstjänster nära hemmen.

Jag vill att det också skall finnas tillgång till servicesedlar och ett fritt val mellan olika tjänsteproducenter också där de offentliga tjänsterna inte står till buds.

Närsjukhusen ska utvecklas, inte avvecklas

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Jag upplever det som en hederssak att äldreomsorgen är nära och högklassig.

Du bör som senior ha en möjlighet att få bo hemma så länge du vill och kan.

Olika former av tjänster och hjälpmedel samt boendeservice bör alla kunna finnas nära dig.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Vi behöver ett fungerande nätverk för förebyggande och tidigt ingripande för att trygga välfärd och hälsa och för att kunna motarbeta psykisk ohälsa.

Det är viktigt att hela familjen också beaktas då olika problem uppstår för att på bästa möjliga sätt kunna stödja och hjälpa envar.

Läs mer i vårt valprogram ›