Joacim Sandbacka

305

"Tillsammans gör vi det möjligt "

Att ställa upp i ett politiskt val har funnits i mina tankar redan länge men jag har, säkert som många andra, tyckt att det inte funnits tid. Det kanske också har handlat om mod, att våga ställa sig själv och sin tid till förfogande. När är det då rätt tid? Nu är det rätt tid för mig att ställa mig till förfogande i ett val där jag känner att jag på riktigt har något att bidra med och där jag är beredd att satsa både min tid och mitt engagemang.

Jag har via mitt arbete som regionchef för Folkhälsan Välfärd i Österbotten fått en unik och övergripande inblick i hur Social- och Hälsovården fungerar i Österbotten. Samtidigt har jag ett brett kontaktnät som omfattar både ledande tjänstemän och politiker. Denna erfarenhet och kunskap är något som jag gärna vill dela med mig av och som är en av orsakerna till att jag ställer upp. Jag vill helt enkelt bidra till att vi får en fungerande och högklassig vård och omsorg i hela Österbotten. Livet är ofta lokalt och det betyder att servicen också skall vara lättillgänglig, nära människan och effektiv.

En annan viktig orsak är att vi i min hemkommun Kronoby har ena benet i Österbotten och det andra i Mellersta Österbotten. Detta är inget nytt fenomen utan vi råkar nu geografiskt finnas där vi finns och är en historisk och naturlig del av det som kallas Karlebynejden. Jag vill jobba för hela Österbottens bästa och därför vill jag även vara en stark röst för samarbete mellan välfärdsområden. Inget välfärdsområde är ensamt starkt utan jag tror att vi får det mycket bättre om vi samarbetar, tillsammans gör vi det möjligt.

PS. Vill du veta mer om mig kan du ju titta in på något av mina sociala medier

Namn: Joacim Sandbacka
Födelseår: 1973
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Nedervetil
Titel: Regionchef
E-post: joacim.sandbacka@gmail.com

Viktiga politiska frågor