Jan-Peter Sjöroos

165

"Röstar du på vem? Hundrasextiofem"

Jag heter Jan-Peter Sjöroos och bor i Sompio stadsdel i Kervo. Vanda var min barndomsstad, jag bodde där i över 20 år, först i Räckhals, och senare i Dickursby. Jag har två barn, var av den ena studerar för att bli barnmorska och den andra studerar i Helsinge Gymnasium. Vid sidan om mitt arbete som försäljingschef, studerar jag på hälsovårdsbranchen och tar examen för skolad massör.

Namn: Jan-Peter Sjöroos
Födelseår: 1972
Välfärdsområde: Vanda och Kervo
Hemort: Kervo
Titel: Försäljningschef

Viktiga politiska frågor