Jacqueline Utujije-Habiyakare

192

"Samarbete och förbyggande hälsoåtgärder är de bästa behandlingen. För en väl fungerander hälsovård behövs ett starkt samarbete mellan offentlig och privat sektor. Dessutom skall den tredje sektor också få spela en viss roll.För att kunna uppnå hållbar hälsa för alla i Finland måste de ovannämnda sektorerna använda tillräckliga resurser."

25 år i Finland, finskt medborgarskap. Ursprunglig från rwanda, gift och 3 barn. Jobbar i mitt företag samt inom vården.
Jag är ersättare i Borgå fullmäktige och vice ordförande kungsvägens arbetshälsovård. Jag var 4 år i social och hälsovårdensnämden i Borgå , har jag jobbat i olika apotek i Åbo och Borgå.. Jag har också jobbat i Borgå invandrartjänst som tolk och kulturellt stöd. Utomlands har jag arbetserfarenhet som sjukskötare inom intensivvården i läkare utan gränser och på sjukhus på kirurgiavdelning. Välmående behöver alla,bättre att satsa på förbyggande vård. Resurser behövs inom vården.

Namn: Jacqueline Utujije-Habiyakare
Födelseår: 1970
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Borgå
Titel: Farmaceut
E-post: jacqueline.utujije-habiyakare@pp.inet.fi

Viktiga politiska frågor