Hans-Peter Lindgren

157

"För en reform som beaktar den lilla människan !"

65 år och hemma från Sibbo. Jobbat i över 40år som polis inom olika uppgifter. Fritidssysselsättning jakt och brandkårsverksamhet i olika former. Aktiv inom brandkår, räddningsförbund och sitter med i räddningsverkets utvidgade ledningsgrupp och avtalsbrandkårernas förhandlingsdelegation. Varit medlem i brandkåren i över 50 år.
Suppleant i fullmäktige och medlem i bildningsutskottet och varit medlem i revisionsnämnden i två perioder.

Obunden  
Namn: Hans-Peter Lindgren
Födelseår: 1956
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Sibbo
Titel: Överkonstapel, pensionär
E-post: hans-peter.lindgren@kolumbus.fi
Tel: 0400611582
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Räddningstjänster

Samhället behöver ett välfungerande räddningsväsen för att trygga samhällsfunktionerna i alla lägen. Räddningsväsendet är grunden för samhället.

Vi behöver välfungerande tjänster, inte tung administration och byrokrati.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Vi behöver en välfungerande vård och omsorg som ser till alla invånares behov. Primär- och specialsjukvården skall fungera utan begränsande hinder. Vård skall ges på den nivå vilken är effektivast.

Läs mer i vårt valprogram ›