Hannu Ollikainen

170

"Se med hjärtat, gör beslut med vishet. Det är viktigt att den enskilda människan inte glöms bort och att hjälp skall kunna erbjudas med låg tröskel både smidigt och nära. Löften om bättre service kan förverkligas bara om social-och hälsovården samt räddningsväsendet får en tillräcklig finansiering."

Jag är 46 år gammal filosofie magister som bor i Sibbo. Har jobbat hela mitt vuxna liv inom utbildningssektorn både som lärare, rektor och numera som undervisningschef. Jag har vari föreningsaktiv och samhälleligt aktiv hela mitt liv bl.a. inom kommunalpolitik.

Namn: Hannu Ollikainen
Födelseår: 1975
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Sibbo
Titel: Undervisningschef
Tel: 0503501845

Viktiga politiska frågor

Äldreomsorg

Det brukar sägas att bästa måttet på graden av civilisation är hur samhället behandlar sina svagaste och mest utsatta medborgare.

Ett annat bra och konkret mått är hur väl fungerande utbildning, sjukvård och äldreomsorg vi har i samhället.

Äldreomsorgen bör erbjudas som närservice i en trygg och bekant miljö.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Det brukar sägas att bästa måttet på graden av civilisation är hur samhället behandlar sina svagaste och mest utsatta medborgare.

Ett annat bra och konkret mått är hur väl fungerande utbildning, sjukvård och äldreomsorg vi har i samhället.

Kvalitativ och lättillgänglig primärvård i hela regionen.

Läs mer i vårt valprogram ›