Hanna Holmberg-Soto

162

"Personalen inom social- och hälsovården ska behandlas så som vi vill att de ska behandla oss"

Mamma till två barn med ett hjärta som brinner för barnskydd.
Politices magister
Ledande socialarbetare
Suppleant i Vanda stadsfullmäktige
Podcast programledare
Ordf. för Marak-riskbedömningsgrupp av våld i parförhållanden

Namn: Hanna Holmberg-Soto
Födelseår: 1981
Välfärdsområde: Vanda och Kervo
Hemort: Vanda
Titel: Ledande socialarbetare

Viktiga politiska frågor

Konkurrenskraftiga löner