Håkan Blomberg

608

"För en lyckad och produktiv omstrukturering."

Jobbar inom internationell miljövård med ADB och ser fram emot en nära förestående pensionering, vilket ger tid över för andra uppdrag som tex en plats i välfärdsområdets fullmäktige.

Föreningsaktiv både inom idrott och hembygdsverksamhet. Ordförande för Esbo Hembygdsförening och Gumböle golf samt viceordförande för Esbo IF och SFP i Esbo.

Har tre barn och fyra barnbarn.

Namn: Håkan Blomberg
Födelseår: 1957
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Esbo
Titel: ICT Administrator
E-post: hakan.blomberg@outlook.com

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Viktigt att alla invånare i välfärdsområdet kan få service på lika villkor. Vårdplatsen bör finnas på ett rimligt avstånd vilket kan medföra att den finns i en annan kommun än ens hemkommun. Detta har å andra sidan egentligen ingen betydelse mera.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Äldreomsorgen är tyvärr inte på den nivå den borde vara. Här behövs förändringar och resurser för att förbättra läget.

Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

Här precis som i alla andra tjänster som hör under det nya välfärdsområdet är det synnerligen viktgt att få service på bägge nationalspråken.

Läs mer i vårt valprogram ›