Gustav Båsk

610

"Jag vill jobba för att alla seniorer har det väl i Västra Nyland. Alla seniorer bör få en namngiven egenläkare på hälsocentralen. Till exempel i Norge har alla en ”fastlege” som man känner. I hälso- och tandvården bör det finnas mera servicesedlar för att man kan få läkartid snabbare. Esbo sjukhus är viktigt för vården av seniorer. Nu är sjukhuset fullt hela tiden och därför bör det utvidgas. Det måste finnas tillräckligt med servicebostäder i kommunerna. "

Aktiv i seniorfrågor.
Jag är med i Esbo äldreråd, medlem i Esbo Välfärds och hälsonämnd.
Ordförande för Esbo svenska pensionärer.

Bor i Esbo och på sommarhalvåret i Raseborg.

Pensionär sedan 2012, dipl.ing.

Namn: Gustav Båsk
Födelseår: 1948
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Esbo (Raseborg)
Titel: dipl.ing, pensionär
E-post: gustav@bask.fi
Tel: 0500100172
www: https://www.bask.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Äldreomsorg

Alla seniorer bör få en namngiven egenläkare på hälsocentralen.
Till exempel i Norge har alla en ”fastlege” som man känner.

Det måste finnas tillräckligt med servicebostäder.


Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Alla seniorer bör få en namngiven egenläkare på hälsocentralen. Till exempel i Norge har alla en ”fastlege” som man känner.

I hälso- och tandvården bör det finnas mera servicesedlar för att man kan då läkartid snabbare.


Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

Esbo sjukhus är viktigt för vården av seniorer. '

Nu är sjukhuset fullt hela tiden och därför bör det utvidgas.


Läs mer i vårt valprogram ›