Gun Kapténs

283

"För en effektiv och välfungerande vård. "

Jag arbetar som kommundirektör i Larsmo. Jag har i hela mitt yrkesliv sysslat med samhällsutveckling och mina stora intressen är samhälle, politik och ekonomi.
Min lediga tid tillbringar jag helst på sommarstugan i Larsmo skärgård. Jag kopplar också gärna av med motion olika former - skidåkning, promenad eller cykling, beroende på årstid.
Jag har även varit medlem i styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt och fungerat som specialmedarbetare för SFP:s ministergrupp.
Jag har aktivt följt med beredningen av social- och hälsovårdsreformen och som kommundirektör har jag också deltagit i beredningen av Österbottens välfärdsområde.
Det skulle vara intressant att också framöver få vara med och bygga upp vårt nya välfärdsområde.

Namn: Gun Kapténs
Födelseår: 1957
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Larsmo
Titel: Kommundirektör
Tel: 0440365123

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Det är viktigt att barn och unga snabbt får hjälp och stöd. Jag anser att tröskeln till vården ska vara låg och en första kontakt kan ske där de unga finns – online, via en app eller en chattfunktion.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Närservice är viktigt även i framtiden. Närheten till en mottagning är en del av ett fungerande välfärdssamhälle och bör därför tryggas. Men vi behöver också satsa på mobila enheter och nya digitala verktyg. Med hjälp av välfungerande digitala verktyg kan vi förbättra och förenkla kontakten till vården och samtidigt få en mera effektiv uppföljning


Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Äldre ska kunna känna trygghet när det gäller boendet. Olika former av boendeservice behöver utvecklas så att alla kan få vård och stöd enligt det egna behovet. De flesta vill bo kvar i sin hemkommun också när det blir aktuellt att flytta till ett effektiverat serviceboende, och det behöver vi beakta när vi planerar servicestrukturen.

Läs mer i vårt valprogram ›