Greger Forsblom

265

"Det är inte självklart att alla har en röst, det är inte givet att alla föds med samma förutsättningar. För dem vill jag vara en röst. Jag vill ta ansvar för en hälso- och socialvård som på ett jämlikt sätt tryggar din och dina näras vård. Jag vill vara en röst som ser människan som vårdas med respekt. Jag vill arbeta för en vård som är högklassig och lättillgänglig när man behöver den. "

Gift med Ann-Britt, fyra vuxna barn, fyra barnbarn varav ett är i himlen. Jobbar som verksamhetsledare på Pörkenäs lägergård, Har varit politiskt aktiv sedan 2005. Suttit i sjukvårdsdistriktets styrelse sedan 2013. Empatisk och målinriktad Österbottning.

Namn: Greger Forsblom
Födelseår: 1963
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Pedersöre
Titel: Verksamhetsledare
E-post: greger.forsblom@pedersore.fi
Tel: 0500368852

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Primärhälsovården ska vara nära och lättillgänglig, det ska vara enkelt att få kontakt och när man är i behov av hjälp och vård ska man styras till rätt ställe redan från början.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

När barn och unga blir sjuka påverkas flera generationer. Jag har själv erfarenhet av när mitt barnbarn drabbades av en obotlig sjukdom som sedan ledde till hans död. Barn och unga som blir sjuka behöver snabb vård och informationen och samarbetet med föräldrarna är viktigt för alla. Nu är det oerhört viktigt att barn och ungas psykiska hälsa och ohälsa följs upp. Coronapandemin med distansstudier har påverkat och stödåtgärder måste till då behov finns.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Äldreomsorgen måste i all vård utgå från klienternas behov. Tillräckligt med platser ska finnas på effektiverat serviceboende. Ingen ska tvingas bo hemma mot sin egen vilja när krafterna sinar och otryggheten är stor.

Läs mer i vårt valprogram ›