Greger J Englund

618

"Med människan i centrum"

Inom vård och omsorg skall människan vara i centrum !

Till min familj hör min hustru Polina som är ekonomie magister och arbetar på Fiskars, samt sönerna Leonard 6 år och Alexander 4 månader. Jag har fyra fullvuxna barn från tidigare och fyra barnbarn. Jag har arbetat som lärare i Kyrkslätt sedan 2014 och vi har bott här sedan 2017.

Mina intressen är samhället, ekonomi, filateli, skogsvård och simning.

Nuvarande förtroendeuppdrag;

- Stiftelsen för Kyrkslätts Servicecentral, ordförande
- Kyrkslätt kommunfullmäktige, ersättare
- Godeman vid fastighetsförrättning

- Kyrkslätt församling, kyrkofullmäktige, ersättare
- Kyrkslätt församling, församlingsrådet, ersättare
- Borgå stiftsfullmäktige, ersättare

- SFP-södra lokalavdelning, ordförande
- Bobäcks byaförening, styrelsemedlem

- militärgrad; kapten

Jag har tidigare varit kommunpolitiskt aktiv i Kronoby i Österbotten och i Raseborg. Jag var kandidat i EU valet 2009.

Namn: Greger J Englund
Födelseår: 1961
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Bobäck, Kyrkslätt
Titel: lärare, PeM, TM, AFF, offentligt köpvittne
E-post: greger.englund@hotmail.com
Tel: +358505977960

Viktiga politiska frågor