Göran Wallén

195

Hej. Pensionär. Fritidsintressen jakt.

Namn: Göran Wallén
Födelseår: 1957
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Lappträsk
Titel: Pensionär
E-post: wallengoran2@gmail.com
Tel: +358449731683

Viktiga politiska frågor