Frida Sigfrids

180

"Förebyggande vård är nyckeln till välmående individer och ett välmående samhälle."

Jag heter Frida Sigfrids och fungerar som förbundsordförande för Svensk Ungdom. Jag är också stadsstyrelse- och fullmäktigeledamot i Borgå. I de kommande välfärdsområdena vill jag arbeta för en jämlik och tillgänglig vård och därför hoppas jag att just du vill ge din röst till en representant för den yngre generationen beslutsfattare.

Namn: Frida Sigfrids
Födelseår: 1996
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Borgå
Titel: Förbundsordförande för Svensk Ungom
E-post: frida.sigfrids@su.fi
Tel: 040 5910874
www: https://www.fridasigfrids.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Vi måste satsa på de kommande generationernas välmående. Just nu lever vi med en historisk hälsoskuld där många som behöver vård inte får den. Om ens en person som behöver vård inte får vård fungerar inte vårt system. Här behöver vi ökade satsningar speciellt på barn och unga.

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialvården

Vi behöver ökade satsningar på på mentalvårdstjänster. Ingen ska behöva bollas mellan olika luckor för att få den vård de behöver. Jag vill arbeta speciellt för tillgängligheten för mentalvårdstjänster för unga genom olika typer av lågtröskeltjänster där unga inte behöver boka tid.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

En av grundpelarna i den nordiska välfärdsmodellen är rätten till jämlik vård. Jag vill att all vård ska utgå från individen och vara så lättillgänglig som möjligt. Både när det gäller psykiska och fysiska hälsoproblem ska förebyggande vård prioriteras, och välfärdsområdena ska ha ett tätt samar- bete med kommunerna kring den. Satsningar på förebyg- gande vård betalar sig alltid tillbaka på lång sikt.

Läs mer i vårt valprogram ›