Frida Forsblom-Prittinen

161

"Jag vill jobba för en trygg framtid för våra barn. Jag vet hur viktigt det är att få känna sig sedd och förstådd på det egna modersmålet i livets svårare stunder."

Utbildad pol.mag. och specialsocialarbetare med inriktningen barn, unga och familjer. Jobbar som kurator, men är just nu mammaledig.

Namn: Frida Forsblom-Prittinen
Födelseår: 1986
Välfärdsområde: Vanda och Kervo
Hemort: Vanda
Titel: kurator, pol.mag.
E-post: frida.forsblom@outlook.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Barnen är vår framtid och det viktigaste vi har. Vi vuxna har ett ansvar för att de ska få växa upp i en trygg miljö, till en trygg framtid. Social- och hälsovård riktad till barn och unga måste finnas tillgänglig på både finska och svenska.

Läs mer i vårt valprogram ›

Funktionshinderservice

Från den egna familjen vet jag hur viktigt det är att få bli sedd och lyssnad på i den specialla livssituation man befinner sig i när någon i familjen är funktionshindrad. I både min pro gradu-avhandling och i mitt slutarbete inom specialasocialarbetarutbildningen har jag skrivit om familjer till funktionshindrade och de utmaningar som drabbar en familj i och med ett barns funktionshinder. Funktionshinderservicen måste kunna ges på både finska och svenska.

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialvården

Socialvården är en viktig del av välfärdsområdets service och får inte hamna i skuggan av hälsovården. Socialvården måste kunna erbjudas på klientens modersmål.

Läs mer i vårt valprogram ›