Eva Storgårds

672

"Din vård, Ditt välmående ! påverka genom att rösta! "

Jag ställer mitt kunnande till förfogande för Din vård och Ditt välmående !
Har jobbat 40 år i vårdbranschen, bl.a. som hälsovårdare, hemvårds- och produktionschef och som sjukvårdslärare.
Jobbar inom arbetshälsovården och med digitjänster för närvarande.

Har också bott och jobbat i Ekenäs, Raseborg i 20 år.

Namn: Eva Storgårds
Födelseår: 1958
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Esbo
Titel: Ped Mag. Hälsovårdare
E-post: eva.storgards@outlook.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Närservice bör finnas lätt tillgänglig och vara lätt att få kontakt till.
Rådgivningsverksamheten för barn, skolungdomar, studerande, gravida och äldre bör finnas kvar i kommunerna. Det är en viktig förebyggande åtgärd som kan garantera välmående under livets oika skeden.

Digitala tjänster bör finnas som ett komplement.
Du skall bli hänvisad till rätt sakkunnig och kunna få service på svenska och finska.


Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Äldre skall tryggt kunna bo hemma om det är ändamålsenligt. Då det inte är skall utbud av serviceboende finnas tillgängligt. En palett av olika service- och stödtjänster bör finnas på finska och svenska. Hembesök och vårdbehovsbedömning är viktigt för att kunna få rätt service.
Personalresurseringen är avgörande för servicekvaliteten och tryggheten.


Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

Räddningstjänsen och första omsorgen är ofta en kontakt vi får i akuta engångssituationer . De måste ha resurser, så vi kan lita på deras yrkesskicklighet och att de finns nära oss, från Hangö till Esbo, då det behövs.


Läs mer i vårt valprogram ›