Eva-Lena Gästrin

623

"En välmående personal ger god vård!"

Jag är sjukskötare till yrket och hemma från Esbo där jag varit medlem av stadsfullmäktige sedan 2017. Jag jobbar också som simlärare.

Som sjukskötare har jag jobbat mångsidigt inom specialsjukvården (HUS), på privata sektorna, inom hemvården samt som förman.

Jag är övertygad om att en välmående personal ger en god vård och stannar i branschen. Därför behöver vi satsa på personalens välmående i arbetet. Vi behöver också en löneförhöjning men det räcker inte ensamt för att lösa vårdarbristen.

Vi vårdare mår bra i arbetet då vi har tid att ta hand om varje patient i lugn och ro, i enlighet med våra kunskaper och våra värderingar. I nuläget är detta inte möjligt på många ställen pga för lite personal.

Vi behöver en löneförhöjning och mera personal. Dessa två tillsammans hjälper vårdarna att orka i arbetet. Då stannar de i branschen och kan ge patienterna god vård.

Du kan läsa mera på www.evalenagastrin.fi

Namn: Eva-Lena Gästrin
Födelseår: 1979
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Esbo
Titel: Sjukskötare (högre YH), simlärare, företagare
E-post: egastrin@gmail.com
www: https://www.evalenagastrin.fi

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Det är viktigt att vi satsar på våra barn och unga. Familjerna skall få den service de behöver. Det är viktigt att hälsocentralen och rådgivningen finns nära hemmet. I skolan skall det finnas elevvårdspersonal alla dagar i veckan.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Det är viktigt att vi får mera personal till äldrevården. Varje person skall få bestämma själv ifall hen vill bo hemma eller på serviceboende.

Läs mer i vårt valprogram ›