Carola Bäckström

157

"Jag är rättfram, jag kämpar för rättvisa och jämlikhet.
Olen suorapuheinen, puolustan oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa.
Making sure things happen! "

Jag är 56 år gammal och bor i Mårtensdal i västra Vanda. Jag är juris kandidat och jobbar som överinspektör vid Skatteförvaltningen. Jag är gift och har två vuxna tvillingdöttrar varav den ena har en lindrig funktionsnedättning. Så har jag också en tonårig son.

På min fritid motionerar jag och deltar i lokalpolitiken. Jag är medlem i styrelsen i SFP Mårtensdal och i Svenska Kvinnoförbundet i Vanda samt i SPF:s nyländska krets. Dessutom deltar jag i min pojkes hobbyer.

Jag vill jobba för

att tandvården ska bli bättre
att barn och unga ska få hjälp snabbt
att vi ska få ett äldreboende i västra Vanda

Namn: Carola Bäckström
Födelseår: 1965
Välfärdsområde: Vanda och Kervo
Hemort: Vanda Mårtensdal
Titel: Juris kandidat, skattesakkunnig (överinspektör)
Oik. kand., veroasiantuntija (ylitarkastaja)
E-post: carola.backstrom.sfp@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Skolhälsovården, skolpsykologerna och skolkuratorenra ska finnas i skolan.

Mentalvården för barn och unga ska förbättras.

Barn- och mödrarådgivningarna ska finnas nära dig.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Hälsocentraler ska finnas i nuvarande stadsdelar och nya inrättas vid behov.

Distansmottagningen ska utvecklas.

Tandvården ska utvecklas och förbättras.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Mera resurser ska riktas till hemsjukvården och fler platser på vårdhem ska inrättas.

Det ska finnas tillräckligt med boendeplatser och service för personer med olika funktionsnedsättningar.

Ett svenskt äldreboende ska inrättas i västra Vanda.

Läs mer i vårt valprogram ›