Bodil Lund

161

"En aktiv kraft - för en god välfärd!"

Jag ställer upp som kandidat för SFP i välfärdsområdesvalet i januari 2022 och hoppas få väljarnas förtroende!
Vårdfrågor och resurser berör oss alla!
De drygt fyra år jag suttit med i HUS nämnd för den språkliga minoriteten och varit nämndens representant vid Borgå sjukhus arbetsgrupp för minoritetsspråket, har också gett mig insikt om hur viktigt det är att jobba för svenskan i vården.
Jag är gift, har 3 barn och 6 barnbarn. Bor på Kvarnbacken i Borgå. Jag är fil.mag. och tidigare lektor i modersmål vid Borgå Gymnasium.
Har varit stadsfullmäktigeledamot från år 2005 till 2021 och medlem i stadsstyrelsen från år 2009 till 2021, har varit medlem i HUS nämnd för den språkliga minoriteten 2017-2021 och nämndens representant vid Borgå sjukhus arbetsgrupp för minoritetsspråket.
Jag vill vara en aktiv kraft i de sammanhang jag är med i!

Namn: Bodil Lund
Födelseår: 1952
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Borgå
Titel: Fil. mag.
E-post: bodil.lund@elisanet.fi

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Det är viktigt att satsa på barn och unga - de är vår framtid! Likaså behöver familjerna stöd i dag, i synnerhet småbarnsfamiljerna har jäktiga vardagar när det gäller att pussla ihop arbetsliv och familjens och barnens behov.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Primärhälsovård är den grundläggande nivån för vården och den är viktig både för individen och samhället med tanke på att tidiga satsningar förebygger framtida sjukdomar och problem.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Hur vi ordnar äldreomsorgen och tar hand om våra äldre är ett mått på våra värderingar i samhället. Vi ska sträva efter en människonära, flexibel och god äldreomsorg.

Läs mer i vårt valprogram ›