Bernhard Edgren

137

"Det är inte så stor ide att på förhand tala mycket och lova mycket eftersom ingen ännu vet vad VÄLFÄRDSOMRÅDET kommer att bli eller vad det kommer att ordna för service i framtiden. Mänskan i fokus, deras mående är centralt!"

Kemist 1973, Läkare 1986. Nära 40 års erfarenhet med patienter och sjuka mänskor. Har en viss förståelse för mänskor och deras hälsa.

Obunden  
Namn: Bernhard Edgren
Födelseår: 1947
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Borgå
Titel: Läkare, företagare.
E-post: be@triuno.com
Tel: 0400 490490
www: https://www.bernhardedgren.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Hälsocentralen är i centrum. Antingen fungerar den eller då ej. All annan vård är beroende av primärhälsovården.

Läs mer i vårt valprogram ›