Benny Engård

140

"Hur väl social- och hälsovårdsreformen lyckas bedöms i sista hand i praktiken. Det är viktigt att en person som behöver social- och hälsovårdstjänster får dem på ett smidigt sätt utifrån sitt vård-, omsorgs- och servicebehov och att tjänsterna passar den egna livssituationen.Basservicen inom social- och hälsovård, inkluderat äldreomsorgen bör fortsatt finnas som närservice i varje kommun."

Företagare i Lappträsk: Korsmalms Vårdhem
Politiska uppdrag:
Lappträsk kommun, kommunfullmäktige
Lappträsk kommun, kommunstyrelse medlem
Samkommunen, HNS fullmäktige
Lovisa stad, grundtrygghetsnämndens medlem

Namn: Benny Engård
Födelseår: 271059
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Lappträsk
Titel: Företagare
E-post: benny@engard.fi
Tel: 0400203978

Viktiga politiska frågor