Benita Lipponen

160

Jag är en 71 årig pensioner, som jobbat som närvårdare inom åldringsvården.
Till familjen hör fyra vuxna barn, två svärdöttrar och en svärson och sju barnbarn.
Jag skolade mej till närvårdare i äldre ålder när de jobbet jag hade tog slut.
Är med i frivilligarbete sedan 2010-talet i FBK verksamhet och MLL.
Har varit två gånger uppställd i kommunalvalet var jag andra gången sen var suppleant i Tekniska nämnden.
Har alltid varit intresserad av min omgivning och folks välmående. Om nån behövt hjälp så hjäper jag gärna.
Tycker de viktigt att alla har de bra att vara.

Obunden  
Namn: Benita Lipponen
Födelseår: 1950
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Sibbo
Titel: pensionerad närvårdare, eläkkeellä oleva lähihoitaja
E-post: benita.lipponen@hotmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Äldreomsorg

De äldre ska få en sådan vård att de kan känna sej trygga om de skall bo hemma.
om de inte finns möjlighet till det skall de ordnas tillräckligt med boendeplatser var de kan få dygnet runt vård.

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialvården

Socialvården skall ha såna resurser att dit skulle var en låg tröskel att söka sej.
Långa väntetider leder till mera problem.

Läs mer i vårt valprogram ›